Naar de juiste mengvoeders voor maximaal rendement

10/12/2020

Als vee- of varkenshouder is je hoofddoel een maximaal rendement behalen. Aan de basis van dat rendement ligt de juiste voeding voor je pluimvee, varkens en rundvee. Bij Voeders Huys begeleiden we je van bij het begin om er de beste mengvoeders uit te kiezen.

 

Deskundig en structureel advies over jouw mengvoeders

Bij Voeders Huys hebben we enkele experten in dienst die de business zelf maar al te goed kennen. Ze putten uit hun eigen ervaring en kennis om jou deskundig advies te geven over de juiste voeders voor elke diersoort. Dat gaat van rantsoenberekening voor melkvee, rentabiliteitsberekening voor pluimvee, varkens en rundvee, invullen van mestbank- en MTR-aangiftes, veterinair advies bij gezondheidsproblemen, informatieverstrekking over toekomstige ontwikkelingen voor betrokken diersoorten…

 

Begeleiding voor de beste mengvoeders

We staan jou als moderne landbouwer bij in de uitbating en optimale ontwikkeling van jouw bedrijf. Om dat structureel te doen, hebben we een speciale workflow uitgewerkt. Zo ontdekken we samen in verschillende fases wat jouw specifieke doel is en hoe we dat met onze voeders en kennis van zaken kunnen bereiken.

 

Stap 1: Voorbereidende analyse

We achterhalen of je op zoek bent naar voeding voor varkens, pluimvee of rundvee en welk doel je precies voor ogen hebt.

 

Stap 2: Formulering van voeders

Op basis van de gegevens uit de analyse kunnen we de meest geschikte voeders voorstellen voor het type dieren en de levensfase waarin ze zich bevinden.

 

Stap 3: Voederschema

Dankzij specifiek samengestelde voedersprogramma’s kunnen we jou per levensfase, per behoeftes en per doel van jouw dieren gepaste voeders bieden op lange termijn. Van dag één tot het einde van de levenscyclus beschikken we over de juiste mengvoeders voor jouw varkens, pluimvee of rundvee.

 

Stap 4: Evaluatieperiode

Omdat we op lange termijn met jou willen samenwerken, bekijken we periodiek hoe jouw dieren reageren op de mengvoeders. Indien nodig kunnen we zo tijdig de voeders optimaliseren.

 

Stap 5: Periodieke rendementsstudie

We monitoren de dieren en resultaten van dichtbij. Dat maakt het voor ons mogelijk om snel op te merken of de voeders hun werk doen. Zo kunnen we snel bijsturen om het beoogde rendement zeker te behalen.

 

Stap 6: Innovaties en addities

Door de resultaten nauwgezet bij te houden en te evalueren, weten we of de voeders al dan niet hoeven aangepast te worden. Vanuit die resultaten kunnen we ook afleiden of het tijd is om over te schakelen naar voeders voor de volgende levensfase van de dieren.

 

 

 

Share